Suomijos lietuvių apklausa

Gegužės mėnesį Suomijos lietuvių bendruomenė išsirinko naują valdybą. Jos nariais tapo (nuotraukoje iš kairės į dešinę) Julius Lubys, Laima, Šalkauskienė, Vytautas Kraujalis (pirmininkas), Ieva Sipavičiūtė Salojärvi, Paulius Daubaris. Iždininke dar vienai kadencijai lieka Eurika Balsyte-Ojakoski.

Stengsimės, kad mūsų maža bendruomenė augtų ir toliau sėkmingai gyvuotų. O kad tą galėtume geriau padaryti, pirmiausia norime atlikti trumpą apklausą ir sužinoti jūsų nuomonę, lūkesčius ir idėjas. Tad būsime ypatingai dėkingi, jei skirsite kelias minutes ir atsakysite į anketos klausimus.