Suomijos lietuvių bendruomenė
1 2 3 4 5 6 7 8

2013 m. spalio 15 d.

Lietuvos ambasada kviečia Suomijoje besimokančius lietuvius studentus, doktorantus ir dėstytojus į tradicinį kasmetinį susitikimą.

Susitikimas vyks spalio 30 d. (trečiadienį) 18.00 val. ambasados patalpose, adresu Pohjoisranta 4 A 15, 00170 Helsinkis.

Ketinančius dalyvauti maloniai prašome registruotis el. paštu info@lithuania.fi arba telefonu +358 9 684 4880 iki spalio 28 d.

Registruojantis prašytume nurodyti savo vardą ir pavardę, mokymosi įstaigą ir studijų kryptį.

2013 m. spalio 1 d.

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai proga, Lietuvos Respublikos ambasada maloniai kviečia Jus į berniukų ir jaunuolių choro Ąžuoliukas koncertą.

Koncertas vyks St. Henry’s Katedroje KETVIRTADIENĮ, SPALIO 10 d., 18:30 val. 
Adresas: Pyhän Herinkin aukio 1  00140 Helsinkis.

Maloniai prašome apie savo dalyvavimą pranešti iki spalio 8 d. el.paštu info@lithuania.fi.

2013 m. rugsėjo 13 d.

Maloniai kviečiame į susitikimą su politiku, visuomenės veikėju, profesorium Leonidu Donskiu. Svečias kalbės tema "XXI amžiaus iššūkiai Lietuvai ir Lietuva pasaulyje", visi diskutuosime.

Apie dalyvavimą prašytume pranešti iki rugsėjo 20 dienos el. paštu jurga.kekkonen@gmail.com

Susitikimo vieta - LR ambasada Suomijoje, Pohjoisranta 4 A 15, 00170 Helsinki

Susitikimo laikas - rugsėjo 26 d.,  18 val.

Organizuoja Suomijos Lietuvių Bendruomenė, renginys lietuvių kalba

2013 m. rugsėjo 9 d.

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama pritraukti išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikus, vaikaičius, provaikaičius studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, jau ne pirmi metai teikia paramą jų studijoms Lietuvoje.

 Užsienio lietuviai gali gauti dviejų rūšių paramą:

stipendiją, kurios dydis 390 Lt per mėnesį

-  ir socialinę išmoką. Socialinė išmoka - tai vienkartinė išmoka, kuri skiriama, atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 700 Lt iki 1100 Lt).

 Valstybinis studijų fondas, 2 kartus per metus (pavasario ir rudens semestre) skelbia konkursą šiai paramai gauti. Užsienio lietuvis studentas, norėdamas gauti paramą studijoms, turi registruotis Valstybinio studijų fondo tinklapyje ir užpildyti paraišką paramai gauti. Taip pat jis privalo pateikti dokumentus, įrodančius jo lietuvišką kilmę ar išeivio statusą.

 Kaip kasmet, taip ir šiemet, kviečiame užsienio lietuvius, besimokančius Lietuvos aukštosiose mokyklose, registruotis paramos gavimui. Daugiau informacijos fondo tinklapyje www.vsf.lt

2013 m. rugsėjo 5 d.

Informuojame, kad rugsėjo 10 d., antradienį, 17 val. Helsinkio savivaldybės Virka galerijoje (Sofiankatu 1) vyks Lietuvos spaudos fotografijų parodos “Lithuania in action – contemporary Lithuanian press photography” atidarymas. Maloniai kviečiame atvykti.

Atvykstantieji į parodos atidarymą prašomi turėti atsispausdintą kvietimą, kurį rasite čia.

Paroda Virka galerijoje veiks rugsėjo 11 – lapkričio 10 d. Parodos lankymas nemokamas.

1 2 3 4 5 6 7 8