Suomijos lietuvių bendruomenė

Parama išeivijos ir užsienio lietuvių studentams, besimokantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose

2013 m. rugsėjo 9 d.

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama pritraukti išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikus, vaikaičius, provaikaičius studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, jau ne pirmi metai teikia paramą jų studijoms Lietuvoje.

 Užsienio lietuviai gali gauti dviejų rūšių paramą:

stipendiją, kurios dydis 390 Lt per mėnesį

-  ir socialinę išmoką. Socialinė išmoka - tai vienkartinė išmoka, kuri skiriama, atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 700 Lt iki 1100 Lt).

 Valstybinis studijų fondas, 2 kartus per metus (pavasario ir rudens semestre) skelbia konkursą šiai paramai gauti. Užsienio lietuvis studentas, norėdamas gauti paramą studijoms, turi registruotis Valstybinio studijų fondo tinklapyje ir užpildyti paraišką paramai gauti. Taip pat jis privalo pateikti dokumentus, įrodančius jo lietuvišką kilmę ar išeivio statusą.

 Kaip kasmet, taip ir šiemet, kviečiame užsienio lietuvius, besimokančius Lietuvos aukštosiose mokyklose, registruotis paramos gavimui. Daugiau informacijos fondo tinklapyje www.vsf.lt