Suomijos lietuvių bendruomenė

Konkursas URM paramai gauti

2013 m. spalio 25 d.


Užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių organizacijų 2014-ųjų metų projektų atranką ir kviečia teikti projektų paraiškas. Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašą.

Užsienio lietuvių organizacijų ir jų padalinių, užsienio lietuvių kultūros ir ugdymo įstaigų projektuose numatoma veikla turi atitikti bent vieną šių krypčių:

-užsienio lietuvių organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimas, lietuviškos tapatybė puoselėjimas,

-Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstaigos matomumo buvimo šalyje stiprinimas,

-užsienio lietuvių žiniasklaidos rėmimas,

-užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Užpildyta projekto paraiškos forma (originalas su parašais, 1 egz.) su joje nurodytais priedais turi būti pateikta iki 2013 m. lapkričio 25 d. adresu: Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius

Užsienio lietuvių projektų rėmimo tvarkos aprašą ir paraiškos formą rasite:

https://www.urm.lt/index.php?2608731545