Suomijos lietuvių bendruomenė

DĖMESIO. Gruodžio 17d. planuotas LKK klubo susitikimas Caisoje neįvyks. Labai atsiprašome.