Suomen liettualaisten yhdistys

Suomen liettualaisten yhdistys on rekisteröity 21.8.2006. 

Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Stasė Rajala (2006-2011).

Yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 70 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2011-2013 on valittu Espoossa asuva Jurgita Kekkonen.

Yhdistyksen tapaamiset pidetään Liettuan suurlähestystön tiloissa, osoitteessa Rauhankatu 13, Helsinki. Tietoa tulevista tapahtumista löytyy osastosta NAUJIENOS.

Suomen liettualaisten yhdistys pyrkii

- luomaan, pitämään yllä ja edistämään liettualaisten kulttuurillisia suhteita Liettuaan, sekä tukemaan  liettuan kielen ja liettualaisen kulttuurin tuntemusta Suomessa.   

- vahvistamaan Suomessa asuvien liettualaisten ja heidän lapsiensa liettualaisuutta.

- laajentamaan kattavia suhteita Liettuaan.

- levittämään myönteistä kuvaa Liettuasta Suomessa ja kannustamaan laajaan yhteistyöhön Suomen ja Liettuan välillä.